chính trị

UBND thành phố tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 30/12/2021 | 12:20  | View count: 3440

Sáng 30/12, UBND thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Tổ chức hội nghị thành phố và trực tuyến đến các xã, phường thuộc thành phố.

Năm 2021, TP Hạ Long thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh chung là chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách nhà nước… Với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, lãnh đạo thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội đã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố

16/17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường dự kiến hoàn thành. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  ước đạt 15,6%. Các chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố thu (không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, phí tham quan vịnh Hạ Long) ước tăng 15%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 53.000 nghìn tỷ đồng. Thành lập mới 1.050 doanh nghiệp, tạo việc làm mới cho 6.500 lao động. Thành phố không còn hộ nghèo. Dự kiến cuối năm 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Năm 2022, thành phố tiếp tục phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 15%; thu nội địa các chỉ tiêu thành phố thu tăng 15%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân đạt trên 55% trong tổng chi ngân sách; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%; thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt từ 12.000 USD; giữ vững vị trí nhóm đầu trong tỉnh về chỉ số DDCI, Par Index, SIPAS; 77% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tạo việc làm mới cho 6.500 lao động trở lên; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,2%; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%...

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thích ứng linh hoạt, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời làm tốt công tác thu ngân sách, đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng nông thôn mới; chỉnh trang cảnh quan đô thị đồng bộ, hiện đại; nghiên cứu phương án đón khách du lịch một cách an toàn để phục hồi ngành du lịch, dịch vụ.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt tư tưởng HCM về thi đua yêu nước; Thi đua xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh; triển khai linh hoạt, sáng tạo thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh; Đổi mới công tác thi đua khen thưởng…

Phương Loan – Ngọc Khánh