chính trị

HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu
Ngày đăng 14/01/2022 | 10:09  | View count: 1562

Ngày 14/1, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ sáu để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, tuân thủ các quy định của pháp luật, bám sát chỉ đạo của Tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với công tác quản lý đầu tư công và trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2025; phân bổ chi tiết nguồn vốn bố trí cho các dự án thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ chi tiết một số nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì kỳ họp

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đầu tư, nâng cấp, cải tạo đồng bộ hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống và mức độ thụ hưởng dịch vụ của Nhân dân trên địa bàn. Tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên về bố trí vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; theo đó, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2022-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 965.425 triệu đồng, trong đó: 01 dự án lĩnh vực môi trường; 01 dự án lĩnh vực giao thông; 06 dự án lĩnh vực HTKT; 07 dự án thực hiện NQ 21-NQ/TU. Đồng thời phân bổ chi tiết 9.524 triệu đồng cho 03 dự án theo Nghị quyết 21 đã đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; phân bổ chi tiết 125.056 triệu đồng cho 10 dự án bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố đã hoàn thành thủ tục đầu tư đủ điều kiện phân bổ vốn, trong đó: 07 dự án khởi công mới năm 2022; 03 dự án thực hiện theo Nghị quyết 21 và 19 dự án đã quyết toán, để thanh, tất toán dứt điểm dự án hoàn thành.  

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu và xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Bùi Minh Tấn, Mạc Trung Dũng.

Các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Khối lượng công việc, nhiệm vụ của năm 2022 của Thành phố là rất lớn, trong đó có nhiều việc trọng tâm, cấp bách phải triển khai đòi hỏi cả hệ thống chính trị Thành phố, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm dứt điểm và lượng hóa được kết quả; giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới” và thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục duy trì những thành quả trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đồng thời chủ động kiểm soát địa bàn và thích ứng với những diễn biến mới của dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phân công rõ ràng, dễ dàng kiểm đếm tiến độ, chất lượng; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, thường xuyên, liên tục việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các mặt, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thực chất; Đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; Tăng cường các mô hình để xây dựng Nông thôn mới; thực hiện NQ 21; phấn đấu trong năm 2022 có trên 10.000m2 tranh tường, tạo nét mới đặc sắc của Hạ Long…

Các đại biểu nhất trí thông qua 12 tờ trình tại Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND thành phố tham dự. Với các bước chuẩn bị bài bản, thận trọng, những nội dung được quyết nghị tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong cả giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 với chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Đỗ Hương – Lương Huấn