Công khai ngân sách

THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021

Ngày đăng 21/01/2022 | 10:14 AM
THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021 có đầy đủ tại link: ...

Quyết định số 104881/QĐ-UBND, ngày 14/11/2021 của UBND Thành phố Hạ Long về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2021

Ngày đăng 19/12/2021 | 01:52 PM
Nội dung đầy đủ Quyết định  104881/QĐ-UBND có tại đây: ...

Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 16/10/2021 | 10:36 AM
  Văn bản Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021 của  Thành phố Hạ Long có tại đây: ...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:10 AM
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:53 AM
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Báo cáo công khai quyết toán thu, chi ngân sách phường Hà Lầm năm 2019

Ngày đăng 13/08/2020 | 07:50 AM
  Xem chi tiết tại đây!

Công khai dự toán ngân sách Quý I 2020

Ngày đăng 18/04/2020 | 10:28 AM
Xem t ại đây