Di tích - Danh thắng

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 23/09/2021 | 20:30 PM  | View count: 558
Ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục DI TÍCH LỊCH SỬ -  VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN...

DI TÍCH LỊCH SỬ

Ngày đăng 12/12/2019 | 08:59 AM  | View count: 6467
Núi Bài Thơ Núi Bài Thơ là ngọn núi đá vôi cao hơn 200m, một trong những núi cao nhất vùng biển Cửa Lục. Ba mặt của núi giáp với khu dân cư, phía Tây và phía Nam nằm sát với vịnh Hạ Long....