Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

1. Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố Hạ Long.

Địa chỉ: Số 78 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long.

Số ĐT: 02033826467

Hòm thư điện tử: dttxdvttdt.hl@quangninh.gov.vn

2. Chức năng nhiệm vụ: Chứng năng nhiệm vụ của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố Hạ Long được quy định tại Quyết định 428/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020 của UBND Thành phố Hạ Long, cụ thể như sau:

3. Tổ chức - Bộ máy:

Đồng chí: Điệp Hùng Thắng   

Chức vụ: Đội trưởng

Số ĐT: 0919236886

Email: diephungthang@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đỗ Mạnh Chung 

Chức vụ: Phó Đội trưởng

Số ĐT: 0912236019

Email: domanhchung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Đức Minh      

Chức vụ: Phó Đội trưởng

Số ĐT: 0989869579

Email: tranducminh99@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Xuân Điều     

Chức vụ: Phó Đội trưởng

Số ĐT: 0913251821

Email: tranxuandieu.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Đức Hoàn

Chức vụ: Phó Đội trưởng

Số ĐT: 0983909488

Email: vuduchoan.hl@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy