Hội chữ thập đỏ Hạ Long

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Thơ
Chức vụ:Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0912382059

Email: chuthapdohalong@gmail.com

 

Đồng chí:  Đoàn Văn Thực

Điện thoại: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

Email: chuthapdohalong@gmail.com

Tổ chức bộ máy