kinh tế

Xã Đồng Sơn triển khai Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND
Ngày đăng 31/10/2021 | 12:52  | View count: 3740

Sáng ngày 29/10/2021 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với UBND xã Đồng Sơn tổ chức buổi giải ngân nguồn vốn việc làm từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Nghị quyết phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Vũ Thị Ngọc Bích, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các đồng chí cán bộ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và 36 hộ dân trên địa bàn xã Đồng Sơn .  

 

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các hộ dân quy trình và thủ tục vay vốn.

 

Các hộ dân được giải ngân trực tiếp tại trụ sở UBND xã Đồng Sơn

 

Mục tiêu nhằm tạo việc làm, sinh kế nâng cao thu nhập cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn. Qua buổi giải ngân 36 hộ dân đã được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn thủ tục và giải ngân với tổng số kinh phí 1,6 tỷ đồng.

 

Bùi Vĩnh Dương (xã Đồng Sơn)