kinh tế

TP Hạ Long: Đối thoại, vận động GPMB dự án khu tái định cư và nhà văn hóa khu 6, phường Cao Xanh
Ngày đăng 05/11/2021 | 07:50  | View count: 6493

Ngày 5/11,  Ban Vận động cưỡng chế thu hồi đất TP Hạ Long đã tổ chức đối thoại, vận động thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc diện GPMB thực hiện dự án khu tái định cư và nhà văn hóa khu 6, phường Cao Xanh. Đ/c Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Dự án khu tái định cư và nhà văn hóa khu 6, phường Cao Xanh ảnh hưởng tới 9 hộ gia đình thuộc tổ 69, khu 6, phường Cao Xanh. Dự án đã kéo dài nhiều năm, tới nay 9 hộ vẫn chưa đồng thuận phương án bồi thường, GPMB.

Tại buổi đối thoại, 6/9 hộ dân có mặt tiếp tục kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất đồng thời không đồng ý áp dụng bồi thường theo Luật đất đai năm 2013.

Quang cảnh buổi đối thoại

Các ý kiến này đã được đại diện Trung tâm PTQĐ, UBND phường Cao Xanh làm rõ tại buổi đối thoại. Trong đó, UBND phường Cao Xanh khẳng định kết quả xác minh là đúng và đã được niêm yết công khai trong quá trình xác minh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban vận động, cưỡng chế thu hồi đất TP khẳng định việc lập phương án bồi thường đã căn cứ các quy định hiện hành. Đồng chí giao Trung tâm PTQĐ rà soát một lần nữa phương án, chính sách hỗ trợ đối với từng hộ, lưu ý việc chuyển tiếp dự án liên quan đến thời điểm luật đất đai có hiệu lực để áp dụng. Giao UBND phường Cao Xanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục vận động hộ dân bàn giao mặt bằng. Sau ngày 10/11/2021, nếu các hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng, Thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Thu Hường