kinh tế

BTV Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Tuần Châu
Ngày đăng 08/11/2021 | 03:42  | View count: 6481

Ngày 8/11, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tuần Châu về kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, các Nghị quyết số 17, 21 của Thành ủy và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trên cơ sở bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tuần Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra được đảm bảo. Trong đó, thu ngân sách đến 31/10 thực hiện đạt gần 8,2 tỷ, bằng 83% kế hoạch; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, GPMB được tập trung thực hiện; lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là đối với các đối tượng mất việc làm do dịch bệnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với công tác phòng chống Covid-19, phường đã triển khai quyết liệt, linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đảng bộ cũng đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền được nâng cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và tham gia với phường Tuần Châu một số nội dung liên quan đến ngành nghề phát triển kinh tế của địa phương, vấn đề dân nhập cư; quản lý đất đai, quy hoạch trên địa bàn… vv.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ phường Tuần Châu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung rà soát các chỉ tiêu của năm 2021, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Về nhiệm vụ năm 2022, phường cần tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và phương thức hoạt động; không xem nhẹ vai trò, hoạt động của bất kỳ một tổ chức, đoàn thể nào; rà soát, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ, trước mắt kịp thời kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn phường; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết. Giữ mối quan hệ, nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với các doanh nghiệp trên địa bàn, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí cũng chỉ đạo UBND Thành phố cho dự thảo quy hoạch phân khu cho phường Tuần Châu báo cáo BTV trong năm 2021. Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức biên soạn, cập nhật đầy đủ các tư liệu về Tuần Châu với lịch sử, tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, các giá trị vật thể, phi vật thể…Phường xây dựng đề án phát triển bền vững phường Tuần Châu, trong đó phải phát huy được hết tiềm năng, lợi thế; thể hiện được định hướng về phát triển đô thị, dân cư, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, bến dân sinh; chuyển dịch ngành nghề kinh tế và phân vùng, chuyển dịch cơ cấu lao động; ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng Tuần Châu thành “đảo ngọc”… Bên cạnh đó, Phường cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ địa bàn an toàn, linh hoạt, chủ động trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Thu Hường - Văn Hiệp