Lễ hội truyền thống

CÁC LỄ HỘI TRUYỂN THỐNG Ở HẠ LONG

Ngày đăng 11/12/2019 | 22:17 PM  | View count: 1848
Tham gia lễ hội chùa Long Tiên Nằm ngay dưới chân núi Bài Thơ, chùa Long Tiên được xây dựng từ năm 1941, đây là ngôi chùa lớn nhất ở Hạ Long và cũng là điểm tâm linh nổi tiếng. Du khách...