Lịch công tác

Thông báo chương trình công tác tuần của UBND Thành phố (10.1.2022 - 14.1.2022)

Ngày đăng 10/01/2022 | 02:51 PM  | View count: 41
  Link văn bản đầy đủ tại: ...

Chương trình công tác văn phòng thành ủy năm 2022

Ngày đăng 10/01/2022 | 02:48 PM  | View count: 33
  Chương trình công tác văn phòng thành ủy năm 2022: ...

Chương trình công tác của TT và các ban HĐND TP 2022

Ngày đăng 10/01/2022 | 02:44 PM  | View count: 35
  Chương trình công tác của TT và các ban HĐND TP 2022: ...

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần (27/12-31/12/2021)

Ngày đăng 29/12/2021 | 04:16 PM  | View count: 68

Thông báo thời gian địa điểm tiếp công dân định kỳ của TP Hạ Long

Ngày đăng 27/10/2021 | 04:08 PM  | View count: 137
Thông báo thời gian địa điểm tiếp công dân định kỳ của TP Hạ Long: ...

Thông báo lịch công tác tháng 10 năm 2021 của HĐND Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:40 AM  | View count: 171
Lịch công tác tháng 10 năm 2021 của HĐND Thành phố Hạ Long: ...

Thông báo chương trình công tác tuần của UBND Thành phố (Từ 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:36 AM  | View count: 166
Chương trình công tác tuần của UBND Thành phố Từ 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021:  ...

Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 10/2021

Ngày đăng 06/10/2021 | 10:25 PM  | View count: 208
Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 10/2021

Thông báo chương trình công tác tuần của UBND TP từ ngày 27/9/2021 - 01/10/2021

Ngày đăng 29/09/2021 | 09:44 AM  | View count: 186
Chương trình công tác tuần của UBND TP từ ngày 27/9/2021 - 01/10/2021:  ...

Thông báo lịch công tháng tháng 9 của HĐND Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 22/09/2021 | 08:48 PM  | View count: 183
Lịch công tháng tháng 9 của HĐND Thành phố Hạ Long: ...

Thông báo lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ 20/9/2021 - 24/9/2021

Ngày đăng 22/09/2021 | 09:52 AM  | View count: 183
...

Số: 2900/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 01/12/2019 | 10:47 PM  | View count: 1714
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông báo 171/TB-HĐND V/v Lịch công tác tháng 12/2019

Ngày đăng 05/12/2019 | 07:32 AM  | View count: 3374
Tài liệu liên quan