Lịch tiếp công dân định kỳ

Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 16/11/2020 của thành phố Hạ Long

Xem tại đây

Lịch công tác và tiếp dân

Xem lịch theo tuần

Lịch ngày 25/01/2022

Xem bài viết theo ngày, tháng: