Phòng kinh tế thành phố Hạ Long

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: 733 đường Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

Điện thoại: 02036.290.278

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Bùi Minh Tấn

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0986034499

Email: buiminhtan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0914320912

Email: levanthang@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phan Như Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

Điện thoại: 0989.994.888

Mail: phannhuquynh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0983.908.201

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy