Xuất bản thông tin

Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021

Ngày đăng 13/12/2021 | 03:55 PM  | View count: 575
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Quy hoạch TP. Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

Ngày đăng 22/11/2021 | 08:44 AM  | View count: 204
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 thửa đất số 17, tờ bản đồ địa chính số 70, phường Hà Khánh, Thành phố Ha Long

Ngày đăng 18/10/2021 | 10:01 AM  | View count: 108
Quyết định  9078/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 thửa đất số 17, tờ bản đồ địa chính số 70, phường Hà Khánh, Thành phố Ha...

273/KH-UBND Kế hoạch tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:25 AM  | View count: 567
Kế hoạch tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long  và sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

9364/UBND- DL2 V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:41 AM  | View count: 483
V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020

1015/KH-STTTT KH TRIỂN KHAI CÁC HĐ TUYÊN TRUYỀN tại Kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên và công bố NQ của UBTV QH về việc nhập huyện HB vào TP Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh QN

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:06 PM  | View count: 911
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN tại Kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên (lần thứ 2) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...

Bản đồ điều chỉnh QH sử dụng đất đến 2020

Ngày đăng 30/09/2019 | 06:16 PM  | View count: 1864
Tài liệu liên quan

TP Hạ Long: Ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông

Ngày đăng 20/08/2019 | 11:00 AM  | View count: 843
Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại những tuyến phố đầy "mạng nhện", gây không ít bức xúc cho người dân, thì hiện 99% tuyến phố chính của TP Hạ Long đã được ngầm hóa lưới...