Thành đoàn Hạ Long

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

          Điện thoại: 02033.825275.

          Email: dtn.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Tuấn Vũ 
Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

Đồng chí: Triệu Thị Hồng Hạnh 

Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long.

Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

Tổ chức bộ máy