Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Hội nghị giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 17/07/2021 | 06:05  | View count: 2168

Ngày 17/7, HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị

Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 33 xã, phường

Theo Báo cáo của kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa I có 212 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, 139/212 đạt 65.6% các ý kiến đã được giải quyết; 73/ 212 ý kiến, kiến nghị chiếm 34,4% đang được giải quyết, không có kiến nghị nào chưa được giải quyết.

 

Theo đánh giá, công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri luôn được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Những nội dung trả lời không thỏa đáng, UBND thành phố đã kịp thời đôn đốc, chỉ đạo giải trình bổ sung, đồng thời đã nghiêm túc phê bình những đơn vị chậm triển khai, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng với yêu cầu. Các thành viên Tổ công tác đã khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra, thống nhất đưa ra phương án và kế hoạch giải quyết cụ thể. Những nội dung thuộc thẩm quyền, có khả năng giải quyết, các đơn vị đã chủ động, tích cực giải quyết triệt để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình các kiến nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố, các đơn vị, phường, xã liên quan giải trình, báo cáo từng ý kiến chưa giải quyết xong; nêu rõ nguyên nhân, tiến độ, phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: đánh giá cao trách nhiệm của Tổ công tác và các cơ quan liên quan trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với việc tiếp xúc, tiếp thu, tổng hợp ý kiến cử tri tổng hợp rõ các nội dung được trả lời ngay. Khi có ý kiến kiến nghị của cử tri, HĐND 3 cấp có phương án khảo sát nắm bắt thực địa, phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết; yêu cầu 14 tổ đại biểu hoàn thiện lại báo cáo tổng hợp theo biểu rõ ràng. Đồng chí đề nghị các địa phương, MTTQ các cấp cần phân loại các ý kiến, kiến nghị ngay từ cơ sở để phân định rõ thẩm quyền giải quyết. Các ý kiến của cử tri đang trong quá trình giải quyết đưa vào giám sát các tổ hội đồng, giao cho các xã, phường trực tiếp giám sát sau đó UBND thành phố chủ động làm việc tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch MTTQ các xã, phường.

Đồng chí yêu cầu: Ngày chủ nhật xanh 25/7, các phường, xã tập trung ra quân dọn dẹp, nạo vét kênh mương phòng chống ngập trước mùa mưa bão; Đẩy nhanh tiến độ đến 31/8 phải hoàn thành tất cả các công trình sửa chữa, xây dựng trường học.

Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền của thành phố đề nghị các đơn vị, phòng ban, đơn vị tham mưu để UBND thành phố báo cáo, đề nghị Tỉnh  xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông tin tới cử tri về tiến độ giải quyết vụ việc.

Hồng Hạnh