thông tin khen thưởng

Về việc khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 14/04/2020 | 15:43 PM  | View count: 871
Về việc khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19

Hội khuyến học TP Hạ Long: tuyên dương tổ chức, cán bộ, hội viên xuất sắc

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:05 AM  | View count: 1351
Hội khuyến học TP Hạ Long vừa tổ chức hội nghị tuyên dương tổ chức, cán bộ, hội viên xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó...