Tin tức sự kiện nổi bật

Hạ Long: Khẩn trương thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 11/04/2019 | 02:51  | View count: 851

Sau hơn 10 ngày thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các điều tra viên của thành phố Hạ Long đang khần trương tiến hành thu thập dữ liệu tại 20 phường theo quy định. Theo đánh giá bước đầu, quá trình thu thập thông tin diễn ra tương đối thuận lợi.

Với phương châm "Đến từng ngõ, gõ từng nhà", 9 điều tra viên của phường Hồng Gai đã và đang khần trương hoàn thiện việc thu thập thông tin dân số và nhà ở của hơn 2000 hộ dân trên địa bàn, với các nội dụng như: thông tin chung về nhân khẩu, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em…

Các điều tra viên của phường Hồng Gai đều là CBCNV của phường, mỗi ngày thực hiện thu thập thông tin của hơn 100 hộ dân, do được tập huấn kỹ lưỡng và sử dụng thành thạo phần mềm TĐTDS và nhà ở, nên quá trình thu thập thông tin diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và không gây phiên hà cho người dân. Với việc hiểu rõ địa bàn, người dân cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, đến nay phường Hồng Gai đã thu thập dữ liệu của gần 1.000 hộ dân, đạt tỷ lệ 44%.

Còn tại phường Đại Yên, do địa bàn rộng, các hộ dân phân bố rải rác nên việc thu thập thông tin của các điều tra viên đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở phường Đại Yên cũng như các điều tra viên đều cố gắng hoàn thành trước thời hạn đề ra.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai trên cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cập nhật lượng thông tin lớn về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Đối với thành phố Hạ Long, cuộc tổng điều tra dân số cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các cấp lãnh đạo nắm được tình hình, thực trạng dân số và nhà ở, từ đó có những quyết sách đúng đắn trong việc xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển KT_XH, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện…phù hợp với sự phát triển của dân số trong tình hình mới.

Toàn thành phố có gần 490 địa bàn điều tra. Trong đó có 463 địa bàn bình thường và 23 địa bàn đặc thù, huy động trên 270 điều tra viên, thực hiện thu thập thông tin hoàn toàn bằng phiếu điện tử. Đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hạ Long đã hoàn thành 60% việc thu thập dữ liệu của gần 80.000 hộ.

Bên cạnh sự nỗ lực của Ban chỉ đạo các phường cũng như các điều tra viên, mỗi hộ dân cũng cần tích cực phối hợp, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.

                                                   Thu Thảo