Tin tức sự kiện nổi bật

HĐND Thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 họp kỳ bất thường
Ngày đăng 20/04/2019 | 09:50  | View count: 1094

HĐND Thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa họp kỳ thứ 11 - kỳ họp bất thường để thảo luận, thống nhất việc phê chuẩn chủ trương điều chỉnh các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu HĐND nghe tờ trình của UBND Thành phố

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét, thống nhất thông qua nghị quyết phê chuẩn chủ trương điều chỉnh các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và bổ sung danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-20120 của TP Hạ Long với tổng mức đầu tư là trên 900 tỷ đồng, gồm 8 dự án: Dự án đường dọc mương thoát nước từ cầu nước mặn phường Hà Lầm  đến cầu K67 phường Hà Khánh, giai đoạn 2 từ khu đô thị Cienco5 đến cầu nước mặn; Cải tạo chỉnh trang đường 18A; Đấu nối đường Lê Thánh Tông với đường nội bộ của khu kho than 1; Dự án cảnh tàu chuyên dụng thuộc quy hoạch dự án khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan;GPMB  tuyến đường Hja Long từ khu vực khách sạn Hoàng Gia đến cây xăng Bãi Cháy; Điều chỉnh thao trường huấn luyện của Ban chỉ huy quân sự TP tại khu 7 phường Việt Hưng; Điều chỉnh dự án  cải tạo và xây dựng một số hạng mục trên đảo Hòn Rồng thời gian thực hiện dự án khi phê duyệt lại năm 2019-2020.

Đ/c Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu ngay sau cuộc họp này, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết phê chuẩn chủ trương điều chỉnh các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và bổ sung danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP Hạ Long mà HĐND Thành phố đã thông qua. Đồng chí cũng yêu cầu thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố và các đại biểu HĐND Thành phố tăng cường giám sát để việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả. 

                                                                                  Mỹ Hạnh