Tin tức sự kiện nổi bật

Đưa Hạ Long trở thành thành phố của du lịch xanh
Ngày đăng 26/04/2019 | 08:44  | View count: 1112

Hạ Long là thành phố trung tâm phát triển kinh tế, cảng biển, công nghiệp… đặc biệt là trung tâm đô thị dịch vụ - quốc gia, có tầm quốc tế gắn với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Vì vậy tỉnh Quảng Ninh rất kỳ vọng đưa Hạ Long trở thành thành phố đô thị thông minh, du lịch gắn với phát triển xanh, bền vững.

TP Hạ Long hôm nay

 

Hạ Long phát triển xứng tầm đô thị loại I
Với mục tiêu nâng cao vai trò vị thế của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong khu vực và quốc tế, Hạ Long đang phát triển theo hướng đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế. Với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hạ Long đang được quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, đồng bộ. Phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc.
Vì vậy việc quy hoạch đô thị có ý nghĩa vô cùng quan trọng – là tiền đề cho xây dựng chính sách phát triển thành phố. Khi Hạ Long được xây dựng phát triển theo hướng quy hoạch đồng bộ thì sẽ mở ra một cơ hội mới trong việc thúc đẩy kinh tế của vùng Đông Bắc. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, là thành phố phát triển phù hợp với xu thế hiện đại.
Cần định hướng bền vững
Hạ Long được dự báo sẽ phát triển rất nhanh trong giai đoạn tới, vì vậy những định hướng phát triển mới cần phải hài hòa gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo hướng bền vững. Các di tích văn hóa tài nguyên du lịch của thành phố cần có lộ trình đi đúng theo sự phát triển phù hợp với định hướng hiện tại.
Bên cạnh đó cần có các giải pháp chiến lược để khắc phục những tồn tại bất cập về quá tải hạ tầng kỹ thuật, các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội chất lượng cao, xử lý những vấn đề liên quan đến môi trường.
Với sự phát triển về không gian đô thị, công trình cao tầng cần được bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, đầu tư hệ thống hạ tầng theo hướng chất lượng cao và hiện đại.
Ngoài ra cần tạo điểm nhấn kiến trúc để Hạ Long có bản sắc riêng biệt, trên nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của vịnh Hạ Long. Có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn theo hướng linh hoạt, theo các chuyên đề phát triển đô thị. Từng bước xây dựng hình ảnh đặc trưng cho quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Hạ Long. Xác định tầm nhìn của đô thị Hạ Long đến năm 2050 phù hợp với các điều kiện hiện có để đạt được trong tương lai dài hạn là đô thị thông minh.

 

Cuối cùng cần chuẩn bị tốt các điều kiện như nước, hạ tầng, điện, đường để có những dự báo chính xác tốt nhất cho Hạ Long xứng đáng là thành phố năng động, thông minh, đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.
                                                              Theo báo Kinh tế đô thị

 

Hạ Long phát triển xứng tầm đô thị loại I
Với mục tiêu nâng cao vai trò vị thế của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung trong khu vực và quốc tế, Hạ Long đang phát triển theo hướng đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế. Với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hạ Long đang được quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, đồng bộ. Phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc.
Vì vậy việc quy hoạch đô thị có ý nghĩa vô cùng quan trọng – là tiền đề cho xây dựng chính sách phát triển thành phố. Khi Hạ Long được xây dựng phát triển theo hướng quy hoạch đồng bộ thì sẽ mở ra một cơ hội mới trong việc thúc đẩy kinh tế của vùng Đông Bắc. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, là thành phố phát triển phù hợp với xu thế hiện đại.
Cần định hướng bền vững
Hạ Long được dự báo sẽ phát triển rất nhanh trong giai đoạn tới, vì vậy những định hướng phát triển mới cần phải hài hòa gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo hướng bền vững. Các di tích văn hóa tài nguyên du lịch của thành phố cần có lộ trình đi đúng theo sự phát triển phù hợp với định hướng hiện tại.
Bên cạnh đó cần có các giải pháp chiến lược để khắc phục những tồn tại bất cập về quá tải hạ tầng kỹ thuật, các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội chất lượng cao, xử lý những vấn đề liên quan đến môi trường.
Với sự phát triển về không gian đô thị, công trình cao tầng cần được bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, đầu tư hệ thống hạ tầng theo hướng chất lượng cao và hiện đại.
Ngoài ra cần tạo điểm nhấn kiến trúc để Hạ Long có bản sắc riêng biệt, trên nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của vịnh Hạ Long. Có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn theo hướng linh hoạt, theo các chuyên đề phát triển đô thị. Từng bước xây dựng hình ảnh đặc trưng cho quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Hạ Long. Xác định tầm nhìn của đô thị Hạ Long đến năm 2050 phù hợp với các điều kiện hiện có để đạt được trong tương lai dài hạn là đô thị thông minh.
Cuối cùng cần chuẩn bị tốt các điều kiện như nước, hạ tầng, điện, đường để có những dự báo chính xác tốt nhất cho Hạ Long xứng đáng là thành phố năng động, thông minh, đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.