Tin tức sự kiện nổi bật

Hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở
Ngày đăng 26/04/2019 | 09:37  | View count: 1326

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, ngày 24/4, Quảng Ninh đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu tại địa bàn và đồng bộ lên hệ thống của Tổng Cục Thống kê, trước 1 ngày so với quy định của trung ương.

Quảng Ninh có hơn 2.100 điều tra viên được huy động tham gia Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Quảng Ninh có hơn 2.100 điều tra viên được huy động tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Quảng Ninh huy động trên 2.100 điều tra viên tiến hành thu thập dữ liệu của hơn 370.000 hộ dân tại gần 3.000 địa bàn. Các nội dung điều tra gồm: Tình trạng di cư, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh – tử, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân. Tại cuộc tổng điều tra lần này, công nghệ thông tin được ứng dụng ở tất cả các khâu, từ thu thập dữ liệu đến khâu tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra.

Để đảm bảo tiến độ, Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng các cấp, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo UBND các địa phương; thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác điều tra, huy động số lượng điều tra viên cao hơn 30% so với định mức trung ương quy định. Các địa phương của tỉnh cũng thường xuyên giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng điều tra đầy đủ, chính xác.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là cơ sở để phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở
Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc sẽ là cơ sở để phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Sau khi hoàn thành thu thập thông tin, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra logic, đánh mã phiếu mẫu. Dự kiến đến tháng 7/2019 tới sẽ có kết quả sơ bộ, và đến quý IV năm 2019 sẽ có kết quả điều tra phiếu mẫu. Các báo cáo phân tích chuyên đề các chỉ tiêu về dân số, nhà ở, học vấn... sẽ được công bố trong quý IV năm 2020.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là cơ sở để phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở; phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

                                                        Theo baoquangninh.com.vn