Tin tức sự kiện nổi bật

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Ngày đăng 07/09/2021 | 02:29  | View count: 1020

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý, thời gian qua, phòng Văn hóa - Thông tin TP Hạ Long đã tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Thành phố về nhiệm vụ CCHC, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính để cán bộ, công chức biết và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC; Tích cực giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo giải quyết hồ sơ trước và đúng hẹn.

Thành phố Hạ Long hiện có 25 TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin đã được rà soát, xây dựng quy trình giải quyết theo ISO 9001:2015, niêm yết tại Trung tâm Hành chính Công và tại phòng Văn hóa - Thông tin. 25/25=100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này được cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và 100% được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết TTHC.

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin được niêm yết công khai

Đến nay, tổng số TTHC được niêm yết công khai, đưa vào thực hiện, giải quyết tại Trung tâm hành chính Công là 360 thủ tục, trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 280/280 thủ tục đạt 100%; Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn là 80 thủ tục. Ông Lê Thanh Tùng, chủ cơ sở lưu trú Hoàng Phú Gia phường Hồng Hà (TP. Hạ Long) vừa hoàn tất thủ tục đạt tiêu chuẩn tối thiểu phục vụ khách du lịch chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tôi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, lần nào tôi cũng được hướng dẫn rất tận tình, nhanh chóng. Càng ngày tôi thấy công việc này càng dễ dàng hơn, thậm chí tôi chỉ cần ở nhà, vào mạng hoặc gọi điện thoại là đã có thể thực hiện. Ngoài ra mọi thắc mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động tôi đều được hỗ trợ kịp thời. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng!”.

Công tác trực tiếp nhận hồ sơ theo lĩnh vực phân công tại Trung tâm Hành chính Công Thành phố được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết TTHC theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm HCC”. Chị Đỗ Thị Thanh, chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hạ Long cho biết: “Sự hài lòng của người dân là động lực để chúng tôi luôn cố gắng thay đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ. ”

Các thủ tục về cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm truy nhập Internet công cộng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu và thực hiện nghiêm túc đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện tham mưu xử lý kịp thời các vi phạm.

Giao diện trang tra cứu dịch vụ công thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin của thành phố Hạ Long

Ngoài hình thức niêm yết bắt buộc, Thành phố đã công khai các TTHC trên trên Cổng thông thông tin điện tử và trang dichvucong.quangninh.gov.vn để công dân chủ động tra cứu.

Cổng Thông tin điện tử Thành phố được quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả trong việc đưa tin kịp thời các hoạt động của Thành phố, việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính, cung cấp các văn bản chỉ đạo của Thành phố. Mở các chuyên trang, chuyên mục theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Cổng thông tin điện tử Thành phố là một trong những kênh truyền tải thông tin chính thống và chính xác nhất đến các cá nhân, tổ chức.

Để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành văn bản về việc Hướng dẫn ký số trên văn bản ban hành theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư, việc ký số trên văn bản hành chính sẽ không hiển thị thông tin kèm theo hình ảnh chữ ký số của người phê duyệt và của tổ chức; Tham mưu cho UBND Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá hiệu quả triển khai thử nghiệm Trung tâm Điều hành Thông minh của Thành phố.

Chỉ trong Quý III/2021, Phòng đã tham mưu rà soát và xin cấp 160 chữ ký số cá nhân cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các  phòng, ban và UBND các xã/phường; reset, cấp mới tài khoản thư công vụ và tài khoản chính quyền điện tử.

Hàng năm, trên cơ sở rà soát, phòng Văn hóa - Thông tin đều ban hành quy định về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công và phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức của phòng; Điều chỉnh và ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan kết hợp quy định văn hoá nơi công sở, nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa đạo đức tác phong cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuyên truyền vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Vũ Thị Vân Oanh, Phó phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hạ Long cho biết: “Trong thời gian tới, phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước; Tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Internet, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa; Tham mưu vận hành, khai thác có hiệu quả Trung tâm Điều hành Thông minh của Thành phố, hoàn thiện xây dựng cổng thông tin thành phần 33 xã, phường ...Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác CCHC.

CCHC nói chung và CCHC lĩnh vực Văn hóa - Thông tin nói riêng là khâu đột phá để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh CCHC với phương châm, “Nhanh gọn, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện” tại TP Hạ Long đã và đang góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới sự hài lòng của người dân!

Lan Hương