Tin tức thành phố

Viện kiểm sát
Ngày đăng 10/04/2020 | 04:39  | View count: 3230

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hạ Long

  • Địa chỉ          : 
  • Điện thoại     : 
  • Email            : 

 

 

 

Đồng chí: Trần Văn Trực

Chức vụ: Viện trưởng Viện KSND TP

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Dương Trọng Cường

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện KSND TP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Vũ Mạnh Cương

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện KSND TP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện KSND TP

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 

Đồng chí: Lam Thị Dung

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện KSND TP

Điện thoại liên hệ: 

Email: