Tin tức thành phố

Thông báo về việc tài trợ sản phẩm lập nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 25/11/2021 | 08:11  | View count: 219

Văn bản số 736/TB-BQLVHL của Ban Quản lý vịnh Hạ Long