tin tức sự kiện

UBND Thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11/2021
Ngày đăng 26/11/2021 | 07:00  | View count: 8324

Ngày 26/11, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 . Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 33 phường, xã.

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, trong khu vực, trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thành phố cơ bản thực hiện thành công "mục tiêu kép", giữ vững địa bàn an toàn, tạo đà phát triển kinh tế, là cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh phiên họp

Ngoài 5 chỉ tiêu đánh giá vào cuối kỳ, 12/17 chỉ tiêu cơ bản đạt theo chỉ tiêu giao tại các Nghị quyết, Kế hoạch về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 03 trụ cột kinh tế trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ, du lịch tăng 12%, công nghiệp, xây dựng tăng 17%, nông lâm, thủy sản tăng 9,3% so với năm 2020; công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đặc biệt được quan tâm; công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; y tế, giáo dục tiếp tục được đổi mới, thích ứng với bối cảnh thực tế; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, động lực thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được đảm bảo. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Giá trị ngành dịch vụ du lịch còn thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch và doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn còn thấp, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, tác động đến cân đối kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án; lao động, việc làm sụt giảm, thu nhập người lao động gặp khó khăn; tiến độ triển khai một số đề án, chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV còn chậm chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra...

Tại phiên họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được và những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ở các nội dung liên quan đến thu ngân sách, GPMB, thực hiện các dự án theo Nghị quyết 21, Nghị quyết về trồng rừng gỗ lớn...vv.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2021. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh thời gian còn ít, khối lượng công việc còn nhiều, yêu cầu các đơn vị rà soát, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế- xã hội, nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt tập trung cho nhiệm vụ thu ngân sách; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công xong trước 31/12/2021; hoàn thành chỉ tiêu của 3 xã nông thôn mới hoàn thành và nông thôn mới nâng cao; triển khai giải quyết các tồn tại về đất đai (cấp Giấy CNQSD đất lần đầu, phương án quản lý đất rừng) và hoàn thành xây dựng quy hoạch chung xây dựng Thành phố để báo cáo tỉnh trong tháng 12/2021. Về nhiệm vụ của năm 2022, tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả phòng chống dịch Covid, giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực. Về lĩnh vực kinh tế, tập trung thu hút nguồn lực để phát triển gồm cả nội lực và ngoại lực để phát triển; có giải pháp hỗ trợ, nâng đỡ khôi phục ngành du lịch, xây dựng thương hiệu cho du lịch cho Hạ Long với yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu, tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng, sản xuất nông lâm, thủy sản. Các đơn vị đánh giá, chốt số liệu năm 2021 để phục vụ các kỳ họp quan trọng cuối năm của Thành phố, xây dựng, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 trên cơ sở lựa chọn các việc trọng tâm theo đặc điểm tình hình thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả.

Thu Hường - Ngọc Khánh