Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử

Cao Xanh: Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 21/06/2021 | 08:02  | View count: 2566

Chiều 21/6, HĐND phường Cao Xanh tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Ban chỉ đạo bầu cử phường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử. Công tác bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian Luật định; kết quả hiệp thương các bước đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định; các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức rộng rãi, đảm bảo quy định 5K của Bộ y tế về phòng, chống dịch; Công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử được tiến hành một cách thận trọng, hợp lý, chặt chẽ về cơ cấu, thành phần cũng như số lượng, đảm bảo đúng tỷ lệ; Các tiểu ban phục vụ bầu cử chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng và công việc được phân công theo đúng quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Luật; 100% cử tri tham gia bầu cử, hoàn thành bỏ phiếu sớm so với quy định. Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: các cử tri đã bầu đúng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần với số phiếu bầu trúng cử đạt tỷ lệ cao, phường Cao Xanh đứng thứ nhì khối phường xã, được UBND Tp Hạ Long và UBND tỉnh khen thưởng. 23 đại biểu đã trúng cử Đại biểu HĐND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử và tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban của HĐND, số lượng thành  viên các Ban của HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND phường, các Phó Chủ tịch UBND phường, các ủy viên UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Trịnh Tất Thắng nhận hoa chúc mừng

Theo đó, ông Trịnh Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Bùi Thanh Thảo, Chủ tịch UBMTTQ phường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khóa X; Ông Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Các đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phạm Văn Thư tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo phường tặng hoa các đồng chí tham gia Thường trực HĐND, Ban HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất – HĐND phường Cao Xanh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được tiến hành dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí theo dự kiến trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%./.

Trần Thanh- Huy Phương