Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử

Cao Xanh: Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 21/06/2021 | 08:02 PM  | View count: 2567
Chiều 21/6, HĐND phường Cao Xanh tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:18 PM  | View count: 889
Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Rà soát thông tin tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/04/2021 | 06:17 PM  | View count: 186
Xem chi tiết tại đây!

Thực hiện một số nội dung phục vụ công tác bầu cử

Ngày đăng 10/03/2021 | 11:30 AM  | View count: 290
Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu UBBC phường, xã thực hiện một số nội dung phục vụ công tác bầu cử

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/03/2021 | 08:09 AM  | View count: 268
Xem chi tiết tại KH số 03/KH-TBTT ngày 9/3/2021 của Ủy ban Bầu cử TP Hạ Long

Nghị quyết v/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 09/03/2021 | 01:53 PM  | View count: 295
Nghị quyết v/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Về việc thực hiện một số nội dung phục vụ công tác bầu cử

Ngày đăng 05/03/2021 | 08:52 AM  | View count: 273
Xem chi tiết tại: Công văn số 23/UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hạ Long

Hạ Long tích cực chuẩn bị triển khai bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 04/03/2021 | 11:14 AM  | View count: 1906
Ngay từ đầu tháng 02/2021, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long cùng các cấp, các ngành, địa phương của thành phố đã tích cực triển khai các nội dung theo...

Hạ Long tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 26/02/2021 | 09:07 AM  | View count: 3965
Chiều 25/2, UB bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự tại điểm cầu...

Hạ Long: Tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 10:50 AM  | View count: 5258
Sáng 25/2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội...

Hạ Long: Sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:54 AM  | View count: 4154
Ngày 24/2, Ủy ban Bầu cử TP Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (hội nghị trực tuyến đến 33 điểm cầu xã, phường)....

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 05/02/2021 | 03:59 PM  | View count: 734
Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 15/1

Ngày đăng 22/01/2021 | 07:07 PM  | View count: 587
Số: 42-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...