Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

TRUNG TÂM DV KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh;

Số điện thoại: 02036 525128.

 

 

Đồng chí: Lê Đình Anh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 02033705678

Email: Ledinhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Bùi Đức Hách 

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 0986089574

Email: Buiduchach@gmail.com

 

Tổ chức bộ máy