Trung tâm phát triển quỹ đất

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.525.111

Quy định chưc năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long:  Trung tâm PTQĐ thành phố Hạ Long là tổ chức có chức năng nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi. 

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đồng chí: Trần Quốc Hùng 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.218.812

Email: tranquochung1981@gmail.com

Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

Đồng chí: Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0936.922.889

Email: nguyenduclong889@gmail.com

 

Đồng chí: Lưu Ngọc Tuấn

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.303.929

Email: tuanqndt@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0916.278.119

Email:  nxtien.MHB@gmail.com

 


 

Tổ chức bộ máy