Trung tâm quy hoạch thiết kế

TRUNG TÂM QUY HOẠCH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ

 

Đ/c: Đinh Văn Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Quy hoạch Thiết kế Thành phố

Điện thoại: 

Email: 

 

Tổ chức bộ máy