Tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách

V/v Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:05 AM  | View count: 1188
V/v Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND VN

Ngày đăng 19/11/2019 | 03:39 PM  | View count: 573
Tài liệu liên quan