Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hạ Long

UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  •  Điện thoại     : 02033.827106

Đồng chí: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Trưởng Ban dân vận Thành ủy,  Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

Điện thoại: 0913.268.880

Email:  

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đồng Văn Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0982.605.898

Email:  

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.012.788

Email: 

   

Tổ chức bộ máy