Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 14/QĐKT-UBND QĐ. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tăng cường và công tác Quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 27/01/2022
2 14307/QĐ-UBND QĐ. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 27/01/2022
3 302/QĐ-UBND QĐ. Huỷ bỏ quy hoạch tuyến đường ngõ 29, tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà diện "Quy hoạch chi tiết khu TĐC đường 18A sau đoạn Đường sông 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 27/01/2022
4 14097/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 98 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 27/01/2022
5 12326/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 27/01/2022
6 20/QĐTL-UBND QĐ. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng thành phố Hạ Long giai đoạn năm 2021-2022 UBND TP Hạ Long 27/01/2022
7 36/TB-UBND Thông báo vv tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất đá phục vụ công tác chỉnh trang đô thị đón Tết NĐ 2022 UBND TP Hạ Long 26/01/2022
8 12861/UBND vv triển khai hoạt động các trạm y tế lưu động UBND TP Hạ Long 26/01/2022
9 20/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 UBND TP Hạ Long 26/01/2022
10 477/UBND vv tăng cường thực hiện công tác CCHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC UBND TP Hạ Long 26/01/2022
11 23/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân 2022 UBND TP Hạ Long 24/01/2022
12 11664/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 05 hộ gia đình, cá nhân để BT GPMB thực hiện dự án: Đường đấu nối Đường tỉnh 326 với QL 279 đoạn qua cụm Công nghiệp Hoành Bồ và Trung tâm xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 24/01/2022
13 146/UBND vv triển khai thực hiện KL chỉ đạo tại TB số 411-TB/TU UBND TP Hạ Long 24/01/2022
14 125/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất đối với Trường TH hoành Bồ (cơ sở 2) để GPMB thực hiện dự án Đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc sông Trới UBND TP Hạ Long 24/01/2022
15 26/QĐ-UBND Quyết định công bố danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cổng thông tin điện tử thành phố UBND TP Hạ Long 24/01/2022
16 292/QĐ-UBND QĐ. Điều chỉnh một phần nội dung các Quyết định số 5913 ngày 13/7/2021 và số 6075 ngày 20/7/2021 của UBND tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/01/2022
17 296/QĐ-UBND QĐ. Uỷ quyền cho phòng Quản lý đô thị thành phố cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/01/2022
18 21/TB-UBND Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần ( 17/1-22/1/2022) UBND TP Hạ Long 21/01/2022
19 12894/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất 01 hộ dân và thu hồi bổ sung đất ở 03 hộ dân đang quản lý, sử dụng tại tổ 9 khu 5 phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đương bao biển nối tp Hạ long với tp Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 17/01/2022
20 373/KH-UBND Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 gắn với chủ đề năm về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao UBND TP Hạ Long 17/01/2022