Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu Số 498/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày có hiệu lực 30/11/2020
Người ký
Trích yếu Quyêt định v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến thành phố Hạ Long 
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120201208195614_498.signed.pdf
Văn bản khác