Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu Số: 481/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày có hiệu lực 18/06/2021
Người ký
Trích yếu Báo cáo tổng kết thực hiện đề án"Tăng cường phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021"
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
120210624095218_481.signed.pdf
Văn bản khác