Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1745-QĐ/TU Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/10/2021
2 8578/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đát của 02 hộ gia đình ,cá nhân tại phường Hà khẩu để BT GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 12/10/2021
3 591/TB - UBND Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần của UBND Thành phố (Từ 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) UBND TP Hạ Long 12/10/2021
4 9606/UBND-KT Về việc chủ động theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 7 (bão lion rock) UBND TP Hạ Long 09/10/2021
5 836/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh UBND TP Hạ Long 06/10/2021
6 8288/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 15 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 06/10/2021
7 8833/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường và cống thoát nước tổ 9, 10 khu 2, phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/10/2021
8 286/KH-UBND Kế hoạch kích cầu du lịch quý IV năm 2021 UBND TP Hạ Long 05/10/2021
9 8574/QĐ-UBND

QĐ. thu hồi đất của 02 tổ chức và 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện BT GPMB dự án Quỹ đất hoán đổi tại ví trí tiếp giáp Tiểu đoàn 471, 472/Lữ đoàn 147 tại phường Đại Yên

 

UBND TP Hạ Long 05/10/2021
10 8442/QĐ-UBND

QĐ. điều chỉnh một phần nội dung tại QĐ số 1700/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập)

UBND TP Hạ Long 05/10/2021
11 8015/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất đối với ông, bà Vũ Văn Dong - Đỗ Thị Tươi phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án quy hoạch khu dân cư khu 5 thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 05/10/2021
12 8002/QĐ-UBND; 8307/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại tại thị xã Quảng Yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 02/10/2021
13 285/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm mũi 2 vắc xin phòng covid 19 diện rộng trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 02/10/2021
14 562/TB-UBND Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ tại các trường phổ thông công lập (năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 01/10/2021
15 9133/UBND vv triển khai thực hiện TB số 297-TB/TU của Thành ủy UBND TP Hạ Long 01/10/2021
16 8609/QĐ-UBND

QĐ. Ban hành Quy chế Văn hoá cơ sở tại phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc Thành phố

 

UBND TP Hạ Long 01/10/2021
17 7802/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của ông, bà Nguyễn Văn Vang - Phạm Thị hải tổ 56, khu 6B phường Hà Phong để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 01/10/2021
18 9328/UBND Về việc tăng cường triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh của Thành phố Hạ Long (DDCI) những tháng cuối năm 2021 UBND TP Hạ Long 30/09/2021
19 9069/UBND  vv tổ chức các hoạt động tuyên truyền "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
20 282/KH-UBND  Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021