Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 217/KH-UBND Kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao mức sống cho nhóm đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 30/07/2021
2 281/QĐ-UBND QĐ. Thành lập Hội đồng kỷ luật công chức có liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình ký kết, thực hiện 47 hợp đồng đối với công ty TNHH MTV Không gian vàng về tư vấn, lập các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hạ Long do phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư UBND TP Hạ Long 30/07/2021
3 6105/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của ông, bà Lâm Văn Mộc - Bùi Thị Nức để thực hiện GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Hòn Gai, phường Hồng Hải UBND TP Hạ Long 30/07/2021
4 6721/UBND-VP  Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/07/2021
5 216/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng chữ ký số, khai thác phần mềm CQĐT UBND TP Hạ Long 28/07/2021
6 215/KH-UBND
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng covid 19 đợt III trên địa bàn TP 2021
UBND TP Hạ Long 28/07/2021
7 6624/UBND-VHTT vv cử cán bộ tập huấn sử dụng chữ ký số, khai thác tính năng của CQĐT UBND TP Hạ Long 28/07/2021
8 6621/UBND
vv thông tin đến doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu trên địa bàn tỉnh
UBND TP Hạ Long 28/07/2021
9 5702/QĐ-UBND QĐ. Điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 813/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/07/2021
10 5972/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 04 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án Hạ tầng điểm lẻ xen cư khu vực Điểm trường tiểu học Đá Trắng, xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 26/07/2021
11 5984/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 04 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để GPMB Dự án tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng UBND TP Hạ Long 26/07/2021
12 6032/QĐ-UBND
QĐ. Huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại sản xuất giống lợn ngoại tại xã Lê Lợi do công ty TNHH Minh Châu thực hiện
UBND TP Hạ Long 23/07/2021
13 209/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương dâng hoa nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 UBND TP Hạ Long 23/07/2021
14 210/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai Mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình UBND TP Hạ Long 23/07/2021
15 6074/QĐ-UBND QĐ. giao đất ở TĐC cho 04 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ điểm cầu cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 22/07/2021
16 6417/UBND vv tuyên truyền Kế hoạch tiêm Vắc xin phòng Covid - 19 của Tỉnh, Thành phố UBND TP Hạ Long 22/07/2021
17 6418/UBND vv triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để chi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động UBND TP Hạ Long 22/07/2021
18 423/TB-UBND  Thông báo tạm dừng các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại phường Tuần Châu để phục vụ công tác rà soát quy hoạch UBND TP Hạ Long 22/07/2021
19 6031/QĐ-UBND
QĐ. Huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp công nghệ cao tại xã Thống Nhất
UBND TP Hạ Long 22/07/2021
20 6018/QĐ-UBND QĐ. Đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại khku 2, trị trấn Trới, phường Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 22/07/2021