Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 10/TB-UBND Thông báo Dự kiến chương trình công tác tuần của UBND Thành phố UBND TP Hạ Long 10/01/2022
2 13952/QĐ-UBND;799/TB-UBND QĐ. đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức 2021 UBND TP Hạ Long 10/01/2022
3 12959/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên (gửi lại thay thế QĐ cũ) UBND TP Hạ Long 10/01/2022
4 12326/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 10/01/2022
5 12613/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo kiến trúc) công trình Văn phòng, chung cư KĐT mở rộng lấn biển Cột 8, phường Hồng Hà UBND TP Hạ Long 10/01/2022
6 12912/QDD-UBND QĐ. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo kiến trúc) công trình Văn phòng, chung cư KĐT mở rộng lấn biển Cột 8, phường Hồng Hà UBND TP Hạ Long 10/01/2022
7 13244/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên (gửi lại thay thế QĐ cũ) UBND TP Hạ Long 10/01/2022
8 12959/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 136 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án: khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 10/01/2022
9 12129/QĐ-UBND  QĐ. Thu hồi đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để BT GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 10/01/2022
10 06/TB/UBND TB về việc tiếp tục thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TP UBND TP Hạ Long 10/01/2022
11 03/KH-UBND Kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền tiêm chủng vắc xin covid 19 mũi thứ 3 cho người dân UBND TP Hạ Long 10/01/2022
12 12129/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để BT GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 07/01/2022
13 13727/QĐ-UBND QĐ. Công nhận đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 07/01/2022
14 1/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết NĐ 2022 UBND TP Hạ Long 07/01/2022
15 4789/QĐ-UBND Đặt tên công trình Cầu bắc qua Vịnh Cửa Lục trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/01/2022
16 11670/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 20 hộ gia đình cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng Yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 04/01/2022
17 10359/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất củ 33 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất tại phường Hà Khánh để BT GPMB thực hiện dự án: KĐT ngành than (giai đoạn 2) tại phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 04/01/2022
18 1174/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/01/2022
19 12228/QĐ-UBND QĐ. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
20 12299/QĐ-UBND QĐ. giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021