Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 5745/UBND
vv nghiệm thu Két quả ĐTCSHCS năm 2021
UBND TP Hạ Long 29/06/2021
2 5714/UBND V/v triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19 UBND TP Hạ Long 29/06/2021
3 5582/UBND vv triển khai các bước tiếp theo QH phân khu 3 thuộc các phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung UBND TP Hạ Long 29/06/2021
4 5459/QĐ-UBND QĐ. giao đất ở TĐC cho 04 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án: tuyến đường kết nối từ điểm Cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 28/06/2021
5 5452/QĐ-UBND QĐ. phân vùng và Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường có cấp tiểu học, cấp THCS năm 2021-2022 UBND TP Hạ Long 25/06/2021
6 2418/QĐ-UBND; 2420/QĐ-UBND QĐ. phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 22/06/2021
7 5361/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2021 UBND TP Hạ Long 22/06/2021
8 5352/QĐ-UBND Phê duyệt quy chế làm việc của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp UBND TP Hạ Long 22/06/2021
9 175/KH-UBND Tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 UBND TP Hạ Long 22/06/2021
10 5439-UBND/KL Tăng cường công tác quản lý, bảo về rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng UBND TP Hạ Long 21/06/2021
11 3312/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các phòng, ban và UBND các xã, phường thuộc thành phố năm 2021

UBND TP Hạ Long 19/06/2021
12 Số: 481/BC-UBND Báo cáo tổng kết thực hiện đề án"Tăng cường phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" UBND TP Hạ Long 18/06/2021
13 5437-UBND tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cữu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hạ Long UBND TP Hạ Long 18/06/2021
14 5220.1/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 07 hộ dân tại phường Hà Trung và phường Hồng Hà để GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường liên phường tổ 7, 8, 9 phường Hà Trung sang phường Hồng Hà tp Hạ Long (gửi lại do thiếu biểu) UBND TP Hạ Long 16/06/2021
15 5172/QĐ-UBND QĐ. huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang tại khu vực còn lại của Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 khu vực ga Hạ Long giai đoạn 2001-2010 tại phường Hà Khẩu, tp Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 2400/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 UBND TP Hạ Long 15/06/2021
16 Số: 178/KH-UBND Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021 UBND TP Hạ Long 15/06/2021
17 Số: 5209/UBND-VP
vv tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước
UBND TP Hạ Long 15/06/2021
18 Số: 5166/UBND-YT vv hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch covid 19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch UBND TP Hạ Long 15/06/2021
19 Số: 5168/UBND-VHTT V/v tăng cường cung cấp, cập nhật tin, bài trên trang Fanpage, DDCI và hoàn thiện cổng thông tin điện tử thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 15/06/2021
20 5090/UBND-KT

V/v theo dõi và chủ động các biện pháp phòng chống Bão số 2 (Bão KOGUMA) trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 12/06/2021