Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 5071/UBND vv tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc UBND TP Hạ Long 11/06/2021
2 Số: 5064/UBND vv sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê liên doanh liên kết theo quy định UBND TP Hạ Long 11/06/2021
3 Số: 5055/QĐ-UBND QĐ. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên đia bàn tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 11/06/2021
4 Số: 174/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
UBND TP Hạ Long 11/06/2021
5 5009/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 04 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 10/06/2021
6 Số: 5046/QĐ-UBND QĐ. giao đất ở TĐC cho 06 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án: tuyến đường kết nối từ điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 10/06/2021
7 Số: 5045/QĐ-UBND QĐ. giao đất ở TĐC cho hộ Nguyễn Thành Hoa - Phạm Kim Uyên vào mặt bằng điều chỉnh cục bộ QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, TĐC và nhà ở tập thể tại khu 3, phường Hà Khẩu UBND TP Hạ Long 10/06/2021
8 170/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy năm 2021

UBND TP Hạ Long 10/06/2021
9 Số: 445/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng năm 2021 UBND TP Hạ Long 08/06/2021
10 4934/UBND

V/v mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới

UBND TP Hạ Long 08/06/2021
11 4838/UBND

V/v triển khai các bước tiếp theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phân khu 1 thuộc các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà và một phần diện tích thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Cao Thắng, Hà Lầm và Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 04/06/2021
12 Số: 4744/UBND-LĐTBXH V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới và triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 UBND TP Hạ Long 03/06/2021
13 Số: 4725/UBND-XD v/v triển khai thực hiện KH số 63-KH/TU ngày 07/5/2021 của Thành ủy HL UBND TP Hạ Long 02/06/2021
14 Số: 4574/UBND-VP V/v kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch  UBND TP Hạ Long 30/05/2021
15 Số: 4667/UBND-VP V/v triển khai một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch UBND TP Hạ Long 28/05/2021
16 Số: 4666/UBND-VP V/v triển khai một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch UBND TP Hạ Long 28/05/2021
17 Số: 4515/UBND-VP V/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 27/05/2021
18 4518/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất do hộ bà Hoàng thị Dụng đang sử dụng tại thôn An Biên II, xã Lê Lợi để thực hiện dự án Cầu Cửa Lục 1 tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long và xã lê Lợi huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 26/05/2021
19 4480/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 13 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để thực hiện công tác BT, GPMB dự án tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 25/05/2021
20 Số: 240/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Đội PCCC cơ sở tại TTHCC TP UBND TP Hạ Long 25/05/2021