Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 4462/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại phường Cao Thắng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu điều chỉnh cục bộ lô đất N8 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Bãi Muối tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 24/05/2021
2 Số: 4326/QĐ-UBND vv kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT UBND TP Hạ Long 24/05/2021
3 Số: 4444/QĐ-UBND QĐ. công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên dịa bàn xã Đồng Lâm UBND TP Hạ Long 22/05/2021
4 Số: 4417/QĐ-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Dương Thị Tân và hàng thừa kế thứ nhất của ông Đặng Xuân Hợp trú tại tổ 12B, khu 4B, phường Hùng Thắng thuộc diện GPMB dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A, đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/05/2021
5 Số: 4416/QĐ-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Dương Thị Tân và hàng thừa kế thứ nhất của ông Đặng Xuân Hợp trú tại tổ 12B, khu 4B, phường Hùng Thắng thuộc diện GPMB dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A, đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/05/2021
6 Số: 4415/QĐ-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi văn Minh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy trú tại tổ 4, khu 10 phường Bãi Cháy thuộc diện GPMB dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A, đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/05/2021
7 Số: 4414/QĐ-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Hoàng Thị Anh trú tại tổ 4, khu 10 phường Bãi Cháy thuộc diện GPMB dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A, đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/05/2021
8 VB số: 4253/UBND V/v điều chỉnh tạm thời phương thức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm hành chính công thành phố hạ Long- cơ sở 1 UBND TP Hạ Long 20/05/2021
9 291/TB-UBND

Thông báo V/v tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn thành phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBND TP Hạ Long 20/05/2021
10 Số: 4155/UBND-VP v/v triển khai thực hiện TB số 195-TB/TU UBND TP Hạ Long 19/05/2021
11 4188/UBND-VHTT

V/v tuyên truyền tuần cao điểm bầu cử gắn  với công tác phòng, chống dịch covid-19 bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND TP Hạ Long 19/05/2021
12 4186/UBND

V/v thực hiện tổng vệ sinh môi trường chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBND TP Hạ Long 19/05/2021
13 Số: 4445/QĐ-UBND QĐ. công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên dịa bàn phường Hà Phong UBND TP Hạ Long 18/05/2021
14 Số: 4221/QĐ-UBND QĐ. công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đồng Sơn, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 18/05/2021
15 Số: 4222/QĐ-UBND QĐ. công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên dịa bàn xã Vũ Oai UBND TP Hạ Long 18/05/2021
16 số: 4220/QĐ-UBND QĐ công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên dịa bàn xã Lê Lợi UBND TP Hạ Long 18/05/2021
17 4224/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Phòng Dân tộc thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 18/05/2021
18 4198/QĐ-UBND

Quyết định Về việc giao đất ở tái định cư cho 8 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện GPMB dự án: Tuyến đường kết nối từ điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy vào mặt bằng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư và nhà ở tập thể tại khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 18/05/2021
19 157/KH-UBND

Kế hoạch Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021

UBND TP Hạ Long 17/05/2021
20 4097/UBND-TCNV

V/v đôn đốc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu CBCCVC

UBND TP Hạ Long 17/05/2021