Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3809/UBND Triển khai công tác phòng, chống dịch liên quan đến bệnh nhân 3260 tỉnh Hưng Yên UBND TP Hạ Long 09/05/2021
2 3810/UBND-YT tổ chức rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện có ca dương tính với Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/05/2021
3 150/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 UBND TP Hạ Long 07/05/2021
4 260/TB-UBND Tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại khu vực dân cư thuộc các phường Hồng Hải, Cao Thắng, Hà Lầm UBND TP Hạ Long 06/05/2021
5 3637/UBND Tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 06/05/2021
6 3615/UBND-YT v/v triển khai các biện pháo phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 05/05/2021
7 3561/UBND-VP v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp tàu F1 là nhân viên tàu Ambassador Cruise UBND TP Hạ Long 03/05/2021
8 3561/UBND-VP

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp F1 là nhân viên tàu AmBassador Cruise

UBND TP Hạ Long 03/05/2021
9 3551/UBND-VP

V/v tăng cường đôn đốc, giám sát việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với các trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19

UBND TP Hạ Long 02/05/2021
10 177/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/05/2021
11 246/TB-UBND

Thông báo Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
12 3547/UBND-VP

V/v triển khai Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
13 3546/UBND-VP

V/v điều tra xác minh, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chuyến bay từ Nhật Bản

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
14 3545/UBND-VP

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 30/04/2021
15 146/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 29/04/2021
16 3534/UBND-VP

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND TP Hạ Long 29/04/2021
17 Số: 3276/UBND V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 23/04/2021
18 Số: 3256/UBND V/v triển khai thực hiện theo quyết định số 23a/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 23/04/2021
19 Số: 3279/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi 166,4m2 đất của 5 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu 1, phường Hùng Thắng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, chỉnh trang trục đường EC phường Hùng Thắng, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 19/04/2021
20 Số: 35/UBBC V/v rà soát thông tin tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 19/04/2021