Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12729/UBND  vv tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp UBND TP Hạ Long 31/12/2021
2 11198/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 91 khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 31/12/2021
3 11935/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ bà Vũ Thị Hương tại tổ 6 khu 5 phường Hà Lầm để BT GPMB thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với KĐT các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm UBND TP Hạ Long 31/12/2021
4 10-CTr/TU Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
5 12705/UBND vv tuyên truyền phổ biến một số nội dung trọng tâm UBND TP Hạ Long 31/12/2021
6 4570/QĐ-UBND V/v ban hành Phương án tổ chức, cách ly, quản lý, điều trị người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện nay (gửi lại do thay thế biểu 3) UBND TP Hạ Long 31/12/2021
7 795/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
8 792/TB-UBND Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần (27/12-31/12/2021) UBND TP Hạ Long 29/12/2021
9 793/TB-UBND Thông báo vv tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyển đất đất đá trong thời gian nghỉ tết dương lịch 2022 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
10 11891/QĐ-UBND QĐ. Điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 6934/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 và một số 7584/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
11 12997/QĐ-UBND QĐ. thu hồi, huỷ bỏ một phần Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
12 12456/QĐ-UBND QĐ. công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối vơi các sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hạ Long năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
13 122888/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất trồng cây lâu năm tại thửa số 69/01/GPMB của ông, bà Hoàng Văn Hà - Lê thị Hồng Phương để GPMB hạng mục hoàn chỉnh nút giao Minh Khai UBND TP Hạ Long 29/12/2021
14 363/KH-UBND Kế hoạch thí điểm chi trả trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân ATM trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 29/12/2021
15 12451/UBND vv ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em TP UBND TP Hạ Long 29/12/2021
16 12506/UBND vv tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai đã tiêm mũi 1 và chưa tiêm mũi nào UBND TP Hạ Long 29/12/2021
17 365/KH/UBND KH triển khai tiêm chủng diện rộng vác xin pc covid 19 mũi thứ 3 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
18 12507/UBND vv tiêm vắc xin mũi 1 cho người chưa tiêm và mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
19 11039/QĐ-UBND QĐ. PHê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tuyến đường nối QL 18A, phường Hồng Hải với TL 336 tại trung tâm phường Hà Lầm và khu dân cư, TĐC hai bên đường, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
20 344/KH-UBND Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 UBND TP Hạ Long 29/12/2021