Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 số:1411/UBND-TNMT V/v cấp GCNQSĐ đối với các trường hợp sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính UBND TP Hạ Long 24/02/2021
2 1369/QĐ- UBND v/v thu hồi 21.109,6m2 đất của công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân UBND TP Hạ Long 22/02/2021
3 Số: 12/TB-UBBC Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa II, Nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 22/02/2021
4 Số 06/NQ-UBBC Nghị quyết V/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND thành phố UBND TP Hạ Long 19/02/2021
5 Số: 1236/UBND-VHTT V/v cài đặt app kiểm soát dịch bệnh và kiểm soát việc khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
6 Số: 1257/UBND V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã UBND TP Hạ Long 19/02/2021
7 Số: 1266/UBND-VHTT V/v tuyên truyền khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
8 Số 1017/UBND-NTM Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra xét công nhận xã Hòa Bình, Kỳ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao UBND TP Hạ Long 17/02/2021
9 Số: 1180/BCĐ-VP V/v điều chỉnh, bổ sung Mục 2, công văn số 1178/BCĐ-VP, ngày 15/2/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid-19 Thành phố UBND TP Hạ Long 16/02/2021
10 Số: 1178/BCD-VP V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 15/02/2021
11 1097/UBND-VP V/v thống nhất thời gian thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời bà cách ly y yế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/02/2021
12 47/KH-UBND Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/02/2021
13 1069/ UBND- YT V/v phối hợp bàn giao và tiếp nhận các trường hợp chuyển từ BVĐKQT Vinmec hạ Long về thực hiện cách ly tại nhà. UBND TP Hạ Long 08/02/2021
14 1031/UBND-VP

V/v điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hoạt động vận tải và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 06/02/2021
15 908/UBND-VP

V/v theo dõi, giám sát cách ly tại nơi cư trú đối với 73 trường hợp ngừng áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung

UBND TP Hạ Long 03/02/2021
16 1090/QĐ-UBND

Quyết định Về việc gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với chợ Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 03/02/2021
17 36/KH-UBND Kế hoạch Tổng vệ sinh môi trường đón tết nguyên đán 2021 UBND TP Hạ Long 29/01/2021
18 Số 729/UBND-VP ngày 28/1/2021 V/v triển khai công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 29/01/2021
19 Số: 729/UBND-VP

V/v triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 29/01/2021
20 961/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 12 xã và phường Hoành bồ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 28/01/2021