Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số 656/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Hồng Sơn, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND Thành phố tháng 10/2020 UBND TP Hạ Long 06/11/2020
2 Số 298/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn TP Hạ Long giai đoạn 2021-2030 UBND TP Hạ Long 06/11/2020
3 10893/UBND-GD V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 06/11/2020
4 Số: 10551/Ctr-UBND Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của thành phố Hạ Long 2020-2021 UBND TP Hạ Long 28/10/2020
5 Số: 10511/UBND-VP

 V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 27/10/2020
6 Số 10510/UBND-VP

V/v Tăng cường kiểm soát tại các cơ sở cách ly tập trung theo hình thức người cách lý tự nguyện trả phí trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 27/10/2020
7 Số: 292/KH-UBND

 Kế hoạch triển khai các giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch đến Quảng Ninh trong quý IV năm 2020

UBND TP Hạ Long 26/10/2020
8 Số: 287/KH-UBND Kế hoạch tổ chức kết nối nông sản, thủy sản và các sản phẩm sản xuất trên địa bàn thành phố Hạ Long và các địa phương trong tỉnh UBND TP Hạ Long 21/10/2020
9 Số: 10262/UBND

V/v cảnh báo các chiêu trò lừa đảo để bán hàng

UBND TP Hạ Long 21/10/2020
10 Số: 10221/UBND

 V/v nhu cầu tiếp nhận 02 xuồng máy bị tịch thu do vi phạm hành chính của Cục hải quan tỉnh

UBND TP Hạ Long 20/10/2020
11 Số: 10207/UBND

 V/v phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “ Chung tay giảm thải rác thải nhựa vì Hạ Long xanh”

UBND TP Hạ Long 20/10/2020
12 Số: 10155/UBND-KT V/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, kinh doanh, tiêu thụ các loại chim hoang dã trái pháp luật  UBND TP Hạ Long 19/10/2020
13 Số: 10190/UBND-VP

V/v xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

UBND TP Hạ Long 19/10/2020
14 số 1013/UBND-VP v/v tăng cường quản lý phương tiện SUP chèo tay hoạt động tự phát UBND TP Hạ Long 17/10/2020
15 Số: 02/CV-BCĐ

 V/v chuẩn bị cho điều tra, khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long 

UBND TP Hạ Long 15/10/2020
16 Số: 10014/UBND

 v/v tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố 

UBND TP Hạ Long 15/10/2020
17 Số: 9969/UBND-VP

 V/v triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

UBND TP Hạ Long 14/10/2020
18 Số: 10007/UBND-VP

 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bắn ngư lôi, bắn đạn thật, thả chướng ngại thủy lôi trên biển của Lữ đoàn 170 Hải quân   

UBND TP Hạ Long 14/10/2020
19 Số 123/TB-TCKH

 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố  9 tháng đầu năm 2020

UBND TP Hạ Long 09/10/2020
20 9726/UBND-VHTT  V/v nắm bắt tình hình diễn biến dư luận xh trên địa bàn  UBND TP Hạ Long 07/10/2020