Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 259/KH-UBND

 

Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng năm 2020

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
2 Số: 9120/UBND

 

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
3 Số 9068/ UBND

 

V/v thực hiện Văn bản số 6053/UBND TD1 ngày 3/9/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo Tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiêu snaij, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
4 Số: 258/KH-UBND

 

Kế hoạch: Phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong các cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
5 9043/UBND-VHTT

V/v tạm dừng  cung cấp số liệu cài đặt phần mềm bluezone

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
6 523/TB-UBND

V/v tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
7 8994/UBND-YT

V/v giám sát người trở về từ thành phố Đã Nẵng

UBND TP Hạ Long 17/09/2020
8 408/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
9 410/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn ban chỉ đạo triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
10 8848/UBND

 V/v thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Gốm xứ mỹ nghệ Hoàng Yến tại phường Việt Hưng

UBND TP Hạ Long 14/09/2020
11 8692/UBND-KT

 V/v thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ “ Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã”

UBND TP Hạ Long 10/09/2020
12 246/KH-UBND

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt Café doanh nhân thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 08/09/2020
13 8631/UBND-VP V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 08/09/2020
14 243/KH-UBND

Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
15 244/KH-BCDLNATTP

 Kế hoạch đảm bảo ATTP trong dịp tết trung thu 2020

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
16 9585/QĐ-GQXP

 Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
17 9585/QĐ-UBND

Quyết định V/v ủy quyền phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng và đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
18 472/TB-UBND

Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
19 9583/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/09/2020
20 9584/QĐ-GQXP

Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND TP Hạ Long 04/09/2020