Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 11369/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 07 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để GPMB thực hiện dự án: Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn UBND TP Hạ Long 29/12/2021
2 11727/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 15 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
3 12166/QĐ-UBND QĐ. thu hồi diện tích đất do hàng thừa kế thứ nhất của ông, bà Nguyễn Văn Lạng - Lê thị Thoáng phường Hà Phong để thực hiện dự án: Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại phường Hà Phong UBND TP Hạ Long 29/12/2021
4 12030/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 18 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh tại thị xã Quảng yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
5 12421/UBND vv đăng ký nhận lương hưu trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân UBND TP Hạ Long 29/12/2021
6 12555/QĐ- UBND QĐ. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Cưỡng chế thi hành Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
7 10946/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất tại phường Hà Khánh để BT GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị ngành than (giai đoạn 20 tại phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 29/12/2021
8 11542/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của ông, bà Lê Công Sơn - vũ thị Chấm tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
9 9181/UBND QĐ. thu hồi đất 01 hộ dân và thu hồi đất bổ sung 01 hộ dân tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đương bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 29/12/2021
10 11577/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của Lữ đoàn 170 - Vùng 1 Hải quân đang quản lý, sử dụng tại phường Hồng hà, Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nói tp Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 29/12/2021
11 13607/QĐ-UBND QĐ. Thu hòi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để GPMB thực hiện dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với dường 18A đến cầu Bãi Cháy UBND TP Hạ Long 29/12/2021
12 12052/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Bãi Cháy để GPMB thực hiện Dự án: Khu tru sở chi nhánh và khu nhà ở của công ty CP cơ giới và xây dựng Thăng Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
13 11607/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của 02 hộ dân tại tổ 5, khu 2, phường Hồng Hà để GPMB thực hiện dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã ba Cứu Hoả phường Cao Thắng đến phường Hà Tu) tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/12/2021
14 11757/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 04 hộ gia đình, cá nhân thuộc thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất để BT GPMB thực hiện dự án Cải tạo hạ tầng khắc phục sự cố ngập lụt tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 29/12/2021
15 11889/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 91, khu Đồn Điền phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 29/12/2021
16 12027/QĐ-UBND QĐ. huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ BĐ ĐC số 69 và 83 phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long: được UBND Thành phố phê duyệt tại QĐ số 4967/QĐ-UBND ngay 23/3/2017 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
17 12025/QĐ-UBND QĐ. huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 3, 4 khu 7 phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long: được UBND Thành phố phê duyệt tại QĐ số 1796/QĐ-UBND ngay 24/7/2015 UBND TP Hạ Long 29/12/2021
18 12283/QĐ-UBND QĐ. Đính chính Quyết định thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án Hành lang an toàn nổ mìn phục vụ khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại UBND TP Hạ Long 29/12/2021
19 11624/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 02 hộ dân phường Cao Thắng để BT GPMB thực hiện dự án: Hoàn thiện HTKT khắc phục sự có ngập úng khu vực khu 7 phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 21/12/2021
20 11199/QĐ-UBND QĐ. Về việc điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 6934/QĐ-UBND ngay 18/8/2021 của UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/12/2021