Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6850/UBND

 V/v thông tin về quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và Ả rập xe út và cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo hiệp định EVFTA  

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
2 387/TB-UBND

V/v bổ sung 03 phương tiện Hải Long 58QN-8758, Thắng Lợi 99QN- 8325, Toàn Thắng 99QN- 8365 và chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đối với 03 tàu du lịchThắng Lợi Quảng Ninh- 2409, Toàn Thắng QN-2736, Hải Long Dream 24QN- 3996

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
3 6869/UBND-VP

v/v triển khai thực hiện công điện sổ 11/CĐ-UBND Ngày 27/7 của UBND tỉnh  

UBND TP Hạ Long 28/07/2020
4 6782/UBND-VP

V/v điều chỉnh nội dung công văn số 6780/UBND-VP ngày 26/7/2020 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố  

UBND TP Hạ Long 26/07/2020
5 6780/UBND-VP

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 24/07/2020
6 6777/UBND-VP V/v tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 24/07/2020
7 6866/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sáp nhập UBND TP Hạ Long 20/07/2020
8 6866/QĐ-UBND

Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sát nhập

 

UBND TP Hạ Long 20/07/2020
9 6866/QĐ-UBND

Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sát nhập

UBND TP Hạ Long 20/07/2020
10 6550/UBND

V/v lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, cao tốc địa thành phố

UBND TP Hạ Long 20/07/2020
11 361/TB-UBND

Thông báo v/v bổ sung 02 phương tiện Hồng Hải 02QN-8446, Phong Hải 86 QN-8986 và chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với 02 tàu du lịch Hồng Hải 02QN- 1356, Phong Hải 02QN- 3012

 

UBND TP Hạ Long 16/07/2020
12 6356/UBND-TCNV

V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý Nhà nước

UBND TP Hạ Long 15/07/2020
13 6296/UBND-TCNV

V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật số 52/2019 QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức

UBND TP Hạ Long 14/07/2020
14 6315/UBND-TCNV

V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND TP Hạ Long 14/07/2020
15 6262/UBND

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước

UBND TP Hạ Long 13/07/2020
16 6250/UBND

Về việc thu hồi đất đã cho công ty cổ phần khai thác mỏ DLH thuê tại xã Thống Nhất

UBND TP Hạ Long 13/07/2020
17 777/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2020 của UBND phường Bãi Cháy

UBND TP Hạ Long 10/07/2020
18 344/TB-UBND

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu bè mảng và phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ( lần 2)

UBND TP Hạ Long 09/07/2020
19 6143/BCĐ389

V/v tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn trái phép qua biên giới

UBND TP Hạ Long 09/07/2020
20 161/UBND

V/v báo cáo công khai thự hiện dự toán ngân sách Nhà nước – quý 2/2020 của UBND phường Hà Lầm

UBND TP Hạ Long 08/07/2020