Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 340/TB-UBND

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm hành chính đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ( lần 2)

UBND TP Hạ Long 08/07/2020
2 6075/KB-BCHPCTT,TKCN

Kịch bản diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hạ Long năm 2020

UBND TP Hạ Long 08/07/2020
3 467/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

UBND TP Hạ Long 07/07/2020
4 6025/UBND

V/v áp dụng biện pháp xử lý đối với tàu du lịch Ancora Cruises Quảng Ninh-8090 của Công ty cổ phần TM&DL Hoàng Phương và ông Ngô Văn Quỳnh- Thuyền trưởng

UBND TP Hạ Long 06/07/2020
5 331/TB-UBND

V/v tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ( lần 1)

UBND TP Hạ Long 04/07/2020
6 334/TB-UBND

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu bè mảng và phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ

UBND TP Hạ Long 03/07/2020
7 5943/UBND

V/v dừng giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đối với công ty TNHH Địa ốc Việt Hàn

UBND TP Hạ Long 03/07/2020
8 183/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 3/6/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho nhân dân và khách du lịch trên địa bàn tỉnh

UBND TP Hạ Long 03/07/2020
9 5927/UBND-DT

V/v thực hiện vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135, Đề án 196 năm 2020

UBND TP Hạ Long 02/07/2020
10 5795/UBND-VHTT

Thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường du lịch trong giai đoạn cao điểm kích cầu du lịch

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
11 5843/UBND-YT

V/v triển khai các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh covid-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh covid-19

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
12 5845/UBND

V/v thông tin các chương trình xúc tiến thương mại tại các tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Kạn, Vĩnh Long

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
13 5851/GXP-UBND

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
14 5844/BCĐ

Tăng cường giám sát phòng, chống bệnh bạch hầu

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
15 5797/UBND-VHTT

Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 30/06/2020
16 5750/UBND-VP

V/v phối hợp triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử đối với các giao dịch thu phí, lệ phí giải quyết TTHC

UBND TP Hạ Long 29/06/2020
17 5709/UBND

V/v xử lý đối với các trường hợp không nộp tiền giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố năm 2018, 2019

 

UBND TP Hạ Long 26/06/2020
18 178/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10/1/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 17/4/2020 của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

UBND TP Hạ Long 25/06/2020
19 303/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tôt nghiệp THPT năm 2020 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 24/06/2020
20 175/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

UBND TP Hạ Long 22/06/2020