Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 10400/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông, bà Vũ Đức Thông - Nguyễn thị Thuỷ, tổ 33A, khu 5, phường Hà Khánh để thực hiện BT GPMB mặt bằng thực hiện dự án: Hành lang bảo đảm an toàn nổ mìn phục vụ dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/11/2021
2 10056/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 36 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
3 10057/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 05 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
4 9759/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông Tẩy Văn Hồng - Đỗ thị Thịnh thôn Làng, xã Thống Nhất để BT GPMB thực hiện dự án: Đường đấu nối Đường tỉnh 326 với QL 279 đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và Trung tâm xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 26/11/2021
5 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố UBND TP Hạ Long 26/11/2021
6 11324/UBND-VP Về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 23/11/2021
7 10250/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt phương án tổ chức cưỡng ché thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông, bà Hoàng Ngọc Dương - Nguyễn thị Bạch Tuyết, Hoàng Văn Cương - Nguyễn thị Luyến, Hoàng Viết Mạnh - Trần thị Hồ, Đoàn thị Vân tổ 5, khu 5, phường Hà Lầm để GPMB dự án kHu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với KĐT tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 22/11/2021
8 95-KH/TU  Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 UBND TP Hạ Long 22/11/2021
9 10133/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất do 04 hộ dân đang sử dụng tại khu Trới 4, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 22/11/2021
10 9943/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do UBND phường Đại Yên đang quản lý tại phường Đại Yên để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021
11 9944/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do UBND phường Đại Yên đang quản lý tại phường Hà Khẩu để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021
12 9528/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 31 hộ gia đình , cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên UBND TP Hạ Long 22/11/2021
13 9181/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất 01 hộ dân và thu hồi đất bổ sung 01 hộ dân tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đương bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 22/11/2021
14 10566/QĐ-UBND QĐ. Giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Yến diện GPMB dự án Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đ UBND TP Hạ Long 22/11/2021
15 11115/UBND  vv thực hiện TB số 341-TB/TU của BTV Thành ủy UBND TP Hạ Long 22/11/2021
16 9800/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 06 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB Dự án Hành lang đảm bảo an toàn nổ mìn phục vụ dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh UBND TP Hạ Long 22/11/2021
17 319/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 16/11/2021
18 10407/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt Quy chế và Dự toán kinh phí thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Chung cư kết hợp thường mại, dịch vụ tại phường Giếng Đáy, Hồng Hà UBND TP Hạ Long 16/11/2021
19 668/TB-UBND Thông báo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện QĐ số 4237, 13813/QĐ-UBND UBND TP Hạ Long 16/11/2021
20 10248/QĐ-UBND QĐ. phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện các Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngỳ 25/5/2020. Quyết định số 13813/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 16/11/2021